Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van stichting Opvang Anders bestaat uit 3 personen. Als voornaamste taak hebben zij het -meestal gevraagd- adviseren van de bestuurder op allerlei vlakken en het controleren van de begroting en jaarcijfers. Ook bewaken zij tezamen met de directeur/bestuurder het antroposofische gedachtengoed van de stichting. Gemiddeld komen zij eens per kwartaal bij elkaar voor een vergadering met de directeur/bestuurder.

Gezocht: Leden Raad van Toezicht Stichting Opvang Anders te Amstelveen
Per direct is de kinderopvangorganisatie ‘Stichting Opvang Anders’ op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De stichting heeft 3 opvanglocaties in Amstelveen: Minne op de Surmondtstraat en Rozalinde en Tomte die zijn gevestigd in de Vrijeschool Parcival. Wij zoeken bij voorkeur leden die affiniteit hebben met antroposofie en een binding hebben met Stichting Opvang Anders. Gezien de samenstelling van de Raad zijn wij op zoek naar kandidaten met een achtergrond op het gebied van Human Resources en Arbeidsrecht. Het betreft een onbezoldigde functie.
De Raad – bestaande uit vier leden inclusief de voorzitter – heeft het doel toezicht te houden op het financiële beleid, de uitgangspunten van het pedagogisch beleid, de organisatie en algemene gang van zaken en de consumenten belangen van de stichting. De Raad komt gemiddeld 4 keer per jaar bij elkaar.

Hebben uw kinderen bij Stichting Opvang Anders gezeten en draagt u de Stichting een warm hart toe? Of wilt u zorgdragen dat de antroposofische Stichting blijvend voor veel kinderen een fijne opvang kan bieden? In een vrijblijvend gesprek leggen we uit wat de rol van raadslid inhoudt. U kunt hiervoor contact opnemen met Nina Schouten (nina_schouten@hotmail.com)