Ieder kind is een uniek en zich soeverein ontwikkelend wezen. Het oriënteert zich de eerste levensjaren op de volwassenen en bootst ze na. Zo leert het de wereld kennen, elk kind doet dat op zijn of haar eigen, unieke wijze en tempo. Voor ouders en verzorgers is het vaak ademloos toekijken. Het -op een zo veelzijdig mogelijke wijze- voorwaarden scheppen waarbinnen het kind zich kan ontwikkelen, zien wij als onze belangrijkste taak.

Visie

Onze visie op het werken met het jonge kind luidt: Ieder kind wil de wereld leren kennen en doet dat op zijn eigen, unieke manier en in een eigen tempo. Niet wat wij het kind willen aanleren, maar wat elk kind aan mogelijkheden in zich draagt is voor ons de leidraad. Wij haasten ons niet, we nemen de tijd.

Zorg en aandacht

Het vervullen van de basisbehoefte is voor ieder kind van groot belang. Er wordt gezorgd voor rust en een vast dagritme, waardoor de dagen zich op een vertrouwde manier voltrekken.

Voeding & slapen

We gebruiken biologische producten en ontvangen onze boodschappen van de natuurvoedingswinkel Ekoplaza. Zo zorgen we voor gezonde en verantwoorde voeding voor uw kind en dragen ons steentje bij aan een gezonde aarde. Van het naar bed brengen maken we een intiem moment, voor elk kindje wordt een slaapliedje gezongen.

Leefomgeving & vrije spel

We besteden veel aandacht aan de leefomgeving. We gebruiken natuurlijke materialen voor het speelgoed en het meubilair. Ook aan kleurgebruik besteden wij speciale aandacht. Het vrije spel vinden wij belangrijk, dit moet een kind naar eigen behoefte vorm kunnen geven. Tijdens het spelen verwerkt een kind opgeslagen indrukken en creëert het zijn eigen wereld. Al spelend doet het waardevolle ervaringen op. Wij bieden speelgoed van natuurlijk materiaal en zo min mogelijk gevormd, zodat de fantasie optimaal wordt uitgedaagd.

Taalontwikkeling & zingen

In de eerste drie jaar ontwikkelt het kind zijn taal. Het leert de taal door luisteren en slaat alle woorden en klanken op. Om ze een zo rijk mogelijke woordenschat aan te bieden, zingen we veel liedjes, doen handgebaren spelletjes, rijmpjes en vertellen verhaaltjes. Veel zingen stimuleert het spreken. Er wordt daarom bij ons veel  gezongen, kinderen leven nog in een minder bewuste wereld dan de volwassene, door met ze te zingen, of zingend aan te kondigen dat er opgeruimd, gegeten enz. gaat worden, gaan de kinderen als vanzelf mee in de stroom.

Seizoenbeleving

Het ritme van het jaar beleven we via de seizoenen en de jaarfeesten. We hebben in de groepsruimten een mooie verzorgde seizoentafel, waarop we dat wat in de natuur leeft tot uitdrukking brengen.

Eerbied, verwondering en dankbaarheid

Dit zijn voor ons belangrijke opvoedingskwaliteiten. Door volwassenen respectvol met de omringende wereld om te zien gaan leert het kind zijn eerbiedskrachten ontwikkelen.

Nabootsing

Meehelpen en zo de wereld leren kennen. De kinderen mogen meehelpen bij huishoudelijke bezigheden, zoals de was opvouwen, tafel dekken, afwassen en brood bakken. Rust, ritme, en herhaling dragen bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.

 

pedagogisch beleidsplan

We hebben ons pedagogisch beleid uitgebreid beschreven in ons informatieboekje. Er is een versie voor zowel de hele als de halve dagopvang groepen. Bij plaatsing krijg je onze voorwaarden en het contract toegezonden. Ieder jaar wordt het pedagogisch plan opnieuw onder de loep genomen en eventueel herschreven.

GGD inspectierapport Minne

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Aanvragen