Organisatie

Team

Opvang Anders is een stichting zonder winstoogmerk en stelt de pedagogische kwaliteit centraal. We laten ons hierbij leiden door de antroposofie. We zijn daarom ook lid van de VAK, de vereniging voor antroposofische kinderopvang. Dit is een platform met het doel krachten binnen het werkveld te bundelen evenals het delen van kennis over de antroposofische kinderopvang met elkaar en daarbuiten. Het is geen keurmerk of kwaliteitssysteem, maar in de ledenvergaderingen waar Opvang Anders altijd actief aan deelneemt staan wordt uitgebreid gesproken hierover en kijken de deelnemende organisatie hoe ze gezamenlijk kunnen blijven werken aan de kwaliteit.

We werken conform de CAO kinderopvang en de eisen die de overheid (bij controle door de GGD) aan kwalitatieve kinderopvang stelt.

Ook maken we deel uit van het netwerk 3KA. Het management van 8 kleinschalige kinderopvangorganisaties uit Amstelveen komt zes tot acht maal per jaar samen om te spreken over onder meer wetgeving, methoden van kwaliteitsverbetering plus het uitwisselen van ervaringen binnen de sector.

Team

Ons team bestaat uit liefdevolle, warme en zeer ervaren, gekwalificeerde juffies die vertrouwd zijn met het werken vanuit de antroposofische visie en graag bereid zijn zich daarin blijvend te ontwikkelen. Een groot aantal medewerksters werkt al 5 jaar en (veel) langer bij Opvang Anders. Dat maakt het team hecht en stevig. Het werk van de pedagogisch medewerksters wordt ondersteund door de 2 mensen die op kantoor werken en tevens pedagogisch geschoold zijn waardoor ze, indien nodig, kunnen bijspringen op de groep. Als team volgen we regelmatig lezingen of nodigen we deskundigen uit om ons verder te verdiepen in antroposofische en pedagogische onderwerpen. Hieronder stellen we ons heel kort even voor:
Janneke Pluimgraaff

Janneke Pluimgraaff

directeur / bestuurder

Werkt bij Opvang Anders sinds: 1 maart 2020
Directeur/Bestuurder en Leidinggevende
Zoon en dochter (Vrjie School onderwijs Leiden)
Ruim 30 jaar ervaring binnen de branche

Larissa van den Heuvel

Larissa van den Heuvel

Assistent leidinggevende

Werkt bij Opvang Anders sinds: 1 juli 2023
Assistent op kantoor, stagebegeleider, invaljuffie, juffie bij Rozelinde 1 dag per week
Ondersteund bij ziekte, uitval of vakantie.

Manuela

Manuela

juffie bij Tomte

Werkt bij Opvang Anders sinds: 1 juli 2012
Juffie bij Tomte 4 ochtenden
Veel kennis en ervaring als antroposofische juffie
Tevens werkzaam bij BSO Madelief.

Sanne

Sanne

juffie bij Rozelinde en Tomte

Werkt bij Opvang Anders sinds: 1 augustus 2001
3 jongens op Vrije School Parcival
Indien nodig ondersteund zij bij de kind planning en contracten op kantoor.

Claudia

Claudia

juffie bij Rozelinde

Begonnen als stagiaire en werkt nu 4 dagen bij Rozelinde.
Werkt bij Opvang Anders sinds: 1 september 2013
Vaste invaller voor Tomte bij afwezigheid van Manuela of Sanne.

Lisanne V

Lisanne V

juffie bij Minne en Rozelinde

Werkt bij Opvang Anders sinds: 11 mei 2016
3 dagen per week
Gwen

Gwen

Juffie bij Rozelinde

Werkt bij Opvang Anders sinds: 1 oktober 2022
Dochter (2021)
3 dagen bij Rozelinde

Mijke

Mijke

Juffie bij Minne

Werkt bij Opvang Anders sinds: 1 april 2023
Werkt 3 dagen bij Minne, en inval bij Rozelinde.

Esther

Esther

Juffie bij Minne

Werkt bij Opvang Anders sinds: 1 december 2023
Juffie bij Minne voor 3 dagen per week
2 volwassen dochters en een kleinkind
Veel ervaring binnen de kinderopvang
invaljuffies

invaljuffies

op alle groepen

Op alle groepen
In principe werken we met vaste juffies op vaste dagen, maar soms hebben we door omstandigheden (verlof, ziekte, etc) af en toe een invaljuffie nodig. Petra Roffel is als vaste invaljuffie in dienst, en werkt af en toe bij Minne of Rozelinde. Larissa ondersteunt Minne of Rozelinde bij uitval door ziekte of vakantie. Bij uitzondering werken we met invallers/zzp-ers

Daarnaast is met regelmaat onze Pedagogische coach op de groep aanwezig voor de pedagogische coaching van de medewerkers.

Alle bovenstaande personeelsleden van stichting Opvang Anders zijn gediplomeerd conform eisen in de CAO Kinderopvang, in het bezit van een VOG (met continue screening) en gekoppeld aan onze stichting in het Personenregister Kinderopvang. Stagiaires staan bij ons altijd boventallig op de groep, zijn ook in bezit van een VOG en aan ons gekoppeld in het Personenregister.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van stichting Opvang Anders bestaat uit 3 personen. Als voornaamste taak hebben zij het -meestal gevraagd- adviseren van de bestuurder op allerlei vlakken en het controleren van de begroting en jaarcijfers. Ook bewaken zij tezamen met de directeur/bestuurder het antroposofische gedachtengoed van de stichting. Gemiddeld komen zij eens per kwartaal bij elkaar voor een vergadering met de directeur/bestuurder.