Amstelveen parcival

In januari 2016 heeft vrijeschool Parcival de rechtervleugel van het gebouw Augustus op de Lindenlaan 336 betrokken. Wij zijn hier vanaf dat moment kinderdagverblijf Vrije Opvang Anders met de groepen Rozelinde (hele dagopvang groep) en Tomte (halve dagopvang groep, voorheen peuterspeelzaal ‘onder moeders rok’) gestart.

Omhulling, harmonie, geborgenheid en evenwichtige ontwikkeling maar vooral veel liefde zijn kernwaarden die onze groepen het best omschrijven. Zij hebben beschikking over een eigen stuk omheind schoolplein met zandbak, lindehaag tunneltje en waterelement. De groepen liggen naast elkaar en worden verbonden door een gezamenlijke verschoon ruimte met peutertoiletjes.

Inschrijven voor Tomte of Rozelinde kan via deze site, je kunt natuurlijk eerst een kijkje bij ons komen nemen.

Brede school

We vormen in Amstelveen samen met vrijeschool Parcival en BSO Madelief een brede school. Kinderen die bij stichting Opvang Anders geplaatst zijn hebben voorrang bij plaatsing op school als zij minimaal 8 maanden bij ons geweest zijn. Maar dat betekent niet dat de kinderen automatisch doorgeplaatst worden. In verband met de wachtlijsten voor het vrijeschool onderwijs op dit moment raden we aan om niet te lang te wachten. Meer informatie.

Rozelinde (hele dagopvang voor 0-4 jarigen)

Deze groep voor hele dagopvang binnen de Vrijeschool Parcival biedt plek aan 12 kinderen (waarvan maximaal 2 baby’s tot 1 jaar oud). Ideaal als oudere broers of zussen al naar de Parcival gaan. Kinderen kunnen tussen 08:00 tot 09:00 gebracht worden. We nemen samen met het kind afscheid van papa en/of mama en als alle kinderen er zijn starten we met ons dagritme; vrij spel, gezamenlijk opruimen en een verhaal & tafelspel. In de ochtend eten we fruit met een kop thee erbij. We gaan iedere dag naar buiten, ook als het regent, zodat de kinderen echt de seizoenen ervaren. Na de boterhammen gaan de kinderen naar bed en de grote kinderen (3 jaar of ouder) rusten op de groep. De jonge kinderen slapen natuurlijk op het moment dat ze er aan toe zijn in de twee slaapkamers die we hebben. Na het slapen bieden wij zelfgemaakte soep met cracker en rauwkost aan. Er wordt regelmatig brood gebakken en de kinderen kunnen verven en tekenen als ze dat willen. Ouders halen hun kinderen weer op vanaf 17:00 uur. (later brengen of eerder halen kan natuurlijk altijd, maar dan weten we graag even van te voren i.v.m. het dagritme).

Jaarfeesten worden gevierd op een wijze zodat alle kinderen van de groep deel kunnen nemen, soms wordt daarbij aangesloten bij onze peutergroep Tomte of bij school, bijvoorbeeld door de oudste peuters van de groep. Soms vieren we het knus binnen de eigen groepsruimte.

Tomte

Maximaal 8 peuters kunnen tot 08:55 uur gebracht worden, er is 1 juffie (halve groep). Daarna starten wij met de kring waarin we liedjes zingen en de kabouter wakker maken. Gedurende de ochtend worden er activiteiten aangeboden, er wordt buiten gespeeld en is ruimte voor vrij spel. We eten fruit en aan het eind van de ochtend een boterham. Om 12.45 uur gaat de deur weer open en worden de kinderen opgehaald. Om 13.00 uur hebben alle kinderen en ouders de opvang en de schoolplein verlaten.

In onze peutergroep heerst er een iets wat meer schools karakter dan in onze hele dagopvang groepen. Door de horizontale samenstelling van de groep kunnen er meer op peuters gerichte activiteiten plaatsvinden. Het speelgoed is specifiek voor de leeftijd van 2 – 4 jaar. Bij het vieren van de jaarfeesten wordt aangesloten bij de gewoontes en gebruiken van de kleuterklassen, zodat het een herkenbaar geheel vormt voor de kinderen die straks naar de Parcival gaan of daar al oudere broers of zussen hebben.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contact