Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van stichting Opvang Anders heeft als voornaamste taak het adviseren van de bestuurder en het controleren van de begroting en jaarcijfers. Hiervoor komen ze meestal eens per kwartaal bij elkaar voor een vergadering.Ze bestaat op dit moment uit twee personen, er is een vacature voor een derde lid (onbezoldigd) Bij interesse kunt u een mail sturen naar de bestuurder (rachel@opvanganders.nl) Zij brengt u dan in contact met de leden van de RvT.