Opvang Anders in Noord 

Noortje was onze peutergroep binnen vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord. We zijn gestart in februari 2015 en al snel gegroeid tot een heerlijk groep onder leiding van juffie Elly en juffie Dorus; helaas heeft deze groep door locatieproblemen moeten sluiten. We werken op dit moment aan een herstart van Noortje en verkennen ook mogelijkheden voor het opstarten van hele dagopvang.
 Totdat wij een locatie gevonden hebben, bieden wij ouders aan om gebruik te maken van de antroposofische hele- en halve dagopvang groepen van Opvang Anders in Amstelveen. Bij een plaatsing van minimaal 8 maanden is het mogelijk om gebruik te maken van de voorrangsregeling bij Kairos, mits de kinderen meeverhuizen naar Opvang Anders in Noord zodra daar een locatie is. Graag duidelijk voorrangsregeling Noord aangeven op het inschrijfformulier.

Geschiedenis Noord

Kairos heeft in eerste instantie huisvesting gekregen in het pand van de Buikslotermeerschool. Door de groei van beiden scholen geen plaats binnen het gebouw voor ons. De vrijeschool Kairos heeft inmiddels intrek genomen in het pand aan het Wognummerplantsoen; helaas zijn er op deze locatie niet genoeg vierkante meters voor een eigen groepsruimte voor peuters en BSO. Zowel de schoolleider als bestuurder van Kairos betreuren dat enorm. Ze hechten veel waarde aan een peuterklas van waaruit kinderen naar de school doorstromen en delen ook onze wens op hele dagopvang vanuit de gezamenlijke pedagogische visie.

In de directe omgeving van school hebben we dusver geen ruimte kunnen vinden die voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang ons stelt of daar makkelijk naar verbouwd kan worden. Die directe omgeving is voor ons wel een vereiste voor Noortje; anders is het ook niet mogelijk om aan te sluiten bij een aantal activiteiten van Kairos. De zoektocht naar een locatie verloopt tot nu toe zeer moeizaam, er is dan ook nog geen zicht op wanneer wij zouden kunnen starten in Noord. Vul de interessepeiling in op de homepage van deze website, dan word je op de hoogte gehouden van de voortgang van onze zoektocht naar een geschikte locatie in Noord. Inschrijven voor de wachtlijst zodra er een locatie in Noord is, kan via het inschrijfformulier (zie boven).

Inschrijven voor school zelf: http://www.vrijeschoolkairos.nl 

 

Vraag een kennismakingsgesprek aan

Aanvragen