We pogen tenminste eens per 2 maanden een nieuwsbrief uit te brengen. Deze worden naar de ouders/verzorgers gemaild. Belangrijke informatie wordt per mail aan de ouders verstuurd. Ook hebben we naast deze website social media accounts en zijn we te vinden in de antroposofieagenda.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat minimaal uit 3 leden. Regelmatig komen we samen voor overleg.
De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kindercentrum over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum: het pedagogisch beleid en de praktijk, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang.